Asrımızın mühim bir hastalığı, imani hakikatlere karşı lakaytlık ve iman hakikatlerini ispat eden delillerden yüz çevirmektir.
Yaratılıştaki denge, Cenab-ı Hakk'ın varlığına büyük bir delildir.
Hadsiz imkânlar içinde en mükemmel ihtimalin tercih edilmesi bu tercihi yapan Allah'ın varlığını gerektirir
Her sonradan yaratılanın bir yaratıcıyı gerektirmesine "Hudus Delili" denilir.
Her mahluka farklı bir suretin verilmesi ve o mahlukun, kendi cinsinin hiçbir ferdine benzememesi Allah'ın varlığına açık bir delildir.
Acaba kâinatta gözüken bu kadar isim ve sıfatlara sahip olabilecek Allah'tan başkasını bulabilecek misiniz?
Cansız maddelerden hayat sahibi varlıkları yaratan ve bu maddelerden hayatı fışkırtan kimdir?
Ruhun varlığı, Allah'tan başka hiç bir sebep ile izah edilemez.
Göz önündeki şu hassas intizam, Allah'ın varlığından başka hiçbir şey ile izah edilemez.
Kuşlar göç yollarını nasıl buluyor? Ya yılan balığının yavruları.. Yumurtadan çıktığı yeri yıllar sonra nasıl bulabiliyor?
Kainattaki her şey belli bir kalıptan çıkmışçasına mükemmel bir şekilde yaratılıyor.
Şu âleme dikkat ile baktığımızda, varlıkların birbirinin yardımına koştuklarını görürüz.
Sinekten semavata kadar şu âlemde yaratılan her varlıkta kendine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda ve bir netice takip edilmektedir.
Yeni dünyaya gelen karıncalar rızıklarını nasıl buluyorlar?
Şu âlemde gözüken kusursuz denge, bu dengeyi kuran Cenab-ı Hakk'ın varlığına güneş gibi bir delildir.
Arıya bal yapmayı kim öğretti? Bütün insanlar toplansa bir gramını bile yapamayacağı balı, bu zehirli böcek nasıl yapıyor?
Sebepler sadece Allah’ın kudretine birer perdedir.
Bu kâinat fabrikası ve dünya misafirhanesini temizleyen kim?
Şu âlemde gözüken fiillerdeki mükemmellik, bu fiillerin cansız ve şuursuz sebeplerden çıkma ihtimalini reddeder.
Kainat kitabındaki mana, bu kitabı telif eden bir Yüce Yaratıcının varlığını gösterir.
Yaratılan varlıkların planları çok önceden yapılmış ve her bir mahlûk o plana göre yaratılmıştır.
Acaba her mahluka en mükemmel azaları veren ve onlar için en kullanışlı elbiseleri diken Allah’tan başka kim olabilir?
Allah'ı inkâr eden bir kimseyi ikna edici metodlar
Şu âlemdeki her bir varlık, umumi intizamın muhafazası için bir vazife görüyor ve onun için çalışıyor.
Allah'ın varlığına iman edilmezse her bir zerrenin hem hâkim hem de mahkûm olduğu kabul edilmek zorunda kalınır.
Bu delilde "Kâinat tesadüfen oldu." sözünün saçmalığını misallerle ortaya koyacağız.